• SEECAP je finansijska konsultantska kuća sa sedištem u Beogradu koja pokriva zemlje Jugoistočne Evrope.
  SEECAP je finansijska konsultantska kuća
  sa sedištem u Beogradu
  koja pokriva zemlje Jugoistočne Evrope
 • SEECAP nudi usluge u oblasti finansiranja privrednih društava, njihove prodaje, kupovine ili spajanja (M&A)
  SEECAP nudi usluge u oblasti finansiranja privrednih društava
  njihove prodaje, kupovine ili spajanja (M&A)
 • Usluge savetovanja kupca ili prodavca u postupcima kupovine, prodaje ili preuzimanja kompanija
  Usluge savetovanja kupca ili prodavca
  u postupcima spajanja, prodaje
  ili preuzimanja kompanija
 • Procena vrednosti kao deo M&A projekta,
  samostalna analiza za bankarsko finansiranje
  ili slične potrebe.
 • videobg1
  Finansiranje infrastrukturnih i sličnih kapitalnih projekata
  metodom javno privatnog partnerstva (JPP-PPP), BOT, koncesije
  i drugi oblici finansiranja projekata
 • Finansiranje, refinansiranje
  kupovina i prodaja raznih tipova nepokretnosti
 • darkblurbg
  Finansiranje MSP, spajanje i pripajanje i ukrupnjavanje MSP
  poslovni anđeli (business angels), risk kapital (venture kapital)
  porodična preduzeća

SEECAP Konsalting je finansijska konsultantska kuća sa sedištem u Beogradu koja posluje od 2001. godine. Glavna tržišta delovanja su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Bavi se savetodavnim uslugama u kupovini, prodaji i strateškom povezivanju privrednih društava, njihovom dokapitalizacijom ili drugim izvorima finansiranja (mezzanine, kredit, obveznice), sređivanjem njihovih finansija (reprogramiranje i restrukturiranje finansijskih obaveza, optimizacija strukture i cene kapitala) i obezbeđenjem finansijskih sredstava za investiciono ulaganje u nekretnine za sopstvene potrebe klijenata ili za prodaju (projektno finansiranje). Pored toga, pruža specijalizovane savete u finansiranju projekata i infrastrukture, privatizacijama i direktnim stranim ulaganjima.

Poseduje razgranatu mrežu poslovnih odnosa i kontakata sa komercijalnim bankama, investicionim fondovima i strateškim investitorima.

Za finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) koristi sopstvenu mrežu investitora BELBANET koji investiraju po principu poslovnih anđela.

Posluje po strogim etičkim i profesionalnim principima i u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i praksom u investicionom bankarstvu.

ČLANCI
CENE NEKRETNINA U PRVOJ POLOVINI 2018.
Tekuća 2018. će, po svemu sudeći, biti najbolja godina za tržište nekretnina od finansijske krize 2008. U prvoj polovini 2018. došlo je do rasta prometa nekretnina po broju i po vrednosti. Iako se dosta gradi, cene stambenih nekretnina su se povećale za 7,7% na nacionalnom nivou. Grade se poslovni objekti, industrijske nekretnine i trgovinski centri. Potražnja je dobra što održava stope prinosa komercijalnih nekretnina na visokom nivou.


FAZE I DOKUMENTACIJA U FINANSIRANJU HOTELA
Udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije – HORES je zajedno sa Ekonomskim Fakultetom Univerziteta u Beogradu, Fakultetom za hotelijerski i turistički menadžment Univerziteta Singidunum, Visokom turističkom školom i Visokom hotelijerskom školom iz Beograda od 16.-18. novembra 2017. organizovao XI po redu naučno stručnu konferenciju „HOTELSKA KUĆA 2017“


PRIVATIZACIJA BANJA U SRBIJI
Iako je upotreba mineralne vode u zdravstvene svrhe poznato već hiljadama godina, banjski turizam (ili spa industry) su danas postali globalni turistički fenomen vredan milijarde evra koji raste stopom od oko 12% godišnje. Banjska tradicija započinje još u rimsko doba. U XVIII i XIX veku evropska aristokratija otkriva blagodeti mineralnih voda za kupanje, kada ponovo dolazi do oživljavanja i izgradnje evropskih banjskih centara kao što su na primer Baden-Baden, Karlove Vari i drugi. Posle II svetskog rata dolazi da ekspanzije spa i welness centara u SAD, koji se razlikuju od evropske tradicije jer je naglasak na tretmanima lepote, relaksaciji (pampering), sopstvenom poboljšanju generalnog zdravlja (enhanced health).


ARHIVA ČLANAKA

Autorska prava ©SEECAP Konsalting doo 2001-2018. Design & realization Great Shade Factory