• SEECAP je finansijska konsultantska kuća sa sedištem u Beogradu koja pokriva zemlje Jugoistočne Evrope.
  SEECAP je finansijska konsultantska kuća
  sa sedištem u Beogradu
  koja pokriva zemlje Jugoistočne Evrope
 • SEECAP nudi usluge u oblasti finansiranja privrednih društava, njihove prodaje, kupovine ili spajanja (M&A)
  SEECAP nudi usluge u oblasti finansiranja privrednih društava
  njihove prodaje, kupovine ili spajanja (M&A)
 • Usluge savetovanja kupca ili prodavca u postupcima kupovine, prodaje ili preuzimanja kompanija
  Usluge savetovanja kupca ili prodavca
  u postupcima spajanja, prodaje
  ili preuzimanja kompanija
 • Procena vrednosti kao deo M&A projekta,
  samostalna analiza za bankarsko finansiranje
  ili slične potrebe.
 • videobg1
  Finansiranje infrastrukturnih i sličnih kapitalnih projekata
  metodom javno privatnog partnerstva (JPP-PPP), BOT, koncesije
  i drugi oblici finansiranja projekata
 • Finansiranje, refinansiranje
  kupovina i prodaja raznih tipova nepokretnosti
 • darkblurbg
  Finansiranje MSP, spajanje i pripajanje i ukrupnjavanje MSP
  poslovni anđeli (business angels), risk kapital (venture kapital)
  porodična preduzeća

SEECAP Konsalting je finansijska konsultantska kuća sa sedištem u Beogradu koja posluje od 2001. godine. Glavna tržišta delovanja su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Bavi se savetodavnim uslugama u kupovini, prodaji i strateškom povezivanju privrednih društava, njihovom dokapitalizacijom ili drugim izvorima finansiranja (mezzanine, kredit, obveznice), sređivanjem njihovih finansija (reprogramiranje i restrukturiranje finansijskih obaveza, optimizacija strukture i cene kapitala) i obezbeđenjem finansijskih sredstava za investiciono ulaganje u nekretnine za sopstvene potrebe klijenata ili za prodaju (projektno finansiranje). Pored toga, pruža specijalizovane savete u finansiranju projekata i infrastrukture, privatizacijama i direktnim stranim ulaganjima.

Poseduje razgranatu mrežu poslovnih odnosa i kontakata sa komercijalnim bankama, investicionim fondovima i strateškim investitorima.

Za finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) koristi sopstvenu mrežu investitora BELBANET koji investiraju po principu poslovnih anđela.

Posluje po strogim etičkim i profesionalnim principima i u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i praksom u investicionom bankarstvu.

SAOPŠTENJA
ANALIZA „TRAMP EFEKAT NA VAŠE POSLOVANJE“ OBJAVLJENA NA POSLOVNIM PORTALIMA BIZNIS&FINANSIJE I EKAPIJA
15. novembra 2016., samo 7 dana nakon predsedničkih izbora u SAD SEECAP je svojim klijentima poslao svoju analizu mogućih uticaja izbora Donalda Trampa za predsednika SAD na poslovanje preduzeća u Srbiji. Ovu analizu su nekoliko dana kasnije objavili poslovni portali Biznis&Finansije i eKapija.


„NEBANKARSKI IZVORI FINANSIRANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA“ OBJAVLJENO NA PORTALU EKAPIJA
Portal eKapija je 4. oktobra 2016. objavio svoj Tematski bilten "Izvori finansiranja - kako do novca?". Bilten prikazuje trenutnu situaciju na finansijskom tržištu mogućih bankarskih i nebankarskih izvora finansiranja privrednih društava. U tom Biltenu SEECAP je pisao o nebankarskim izvorima finansiranja na raspolaganju privrednicima-investicioni kapital (private equity), mezzanine, risk kapital (venture capital), poslovni anđeli, korporativne obveznice i drugi forme privatnog kredita. Ovi finansijski instrumenti se mogu koristiti u raznim situacijama, za rast i razvoj (growth capital), za bržu ekspanziju kroz finansiranje akvizicije drugih preduzeća ili pak za refinansiranje i restrukturiranje preduzeća koje se nalazi u finansijskim problemima.


PROJEKTNO FINANSIRANJE NEKRETNINA POSLE FINANSIJSKE KRIZE“ OBJAVLJENO NA PORTALU EKAPIJA
Portal eKapija je 26. aprila 2016. objavio svoj Tematski bilten "Nekretnine - Novi investicioni ciklus". U tom Biltenu SEECAP je, kao finansijska konsultantska kuća pisao o projektnom finansiranju nekretnina posle finansijske krize. U članku smo dali presek kretanja tržišta nekretnina od 2008. do 2016. kao i koji finansijski instrumenti su danas na raspolaganju investitorima i finansijerima za finansiranje izgradnje investicionih objekata (kredit, mezanin, investicioni kapital itd). Takođe dajemo primer sadržaja biznis plana koje bi investitor trebalo da sačini pre izlaska na finansijsko tržište da traži nedostajuća sredstva za kompletiranje finansijske konstrukcije finansiranja svog projekta.


ARHIVA SAOPŠTENJA

Autorska prava ©SEECAP Konsalting doo 2001-2018. Design & realization Great Shade Factory