BLOG ČLANCI

CENE NEKRETNINA U PRVOJ POLOVINI 2018.

Novi stanovi

SEECAP

Tekuća 2018. će, po svemu sudeći, biti najbolja godina za tržište nekretnina od finansijske krize 2008. U prvoj polovini 2018. došlo je do rasta prometa nekretnina po broju i po vrednosti. Iako se dosta gradi, cene stambenih nekretnina su se povećale za 7,7% na nacionalnom nivou. Grade se poslovni objekti, industrijske nekretnine i trgovinski centri. Potražnja je dobra što održava stope prinosa komercijalnih nekretnina na visokom nivou.

Tome svakako doprinosi povećana zaposlenost stanovništva i rast BDP. Više o svemu tome sa tabelama i grafikonima možete da pročitate u našoj informaciji “Cene nekretnina u prvoj polovini 2018“ ako kliknete dole na „Opširnije“.

FAZE I DOKUMENTACIJA U FINANSIRANJU HOTELA

Faze i dokumentacija u finansiranju hotela

SEECAP

Udruženje hotelsko ugostiteljske privrede Srbije – HORES je zajedno sa Ekonomskim Fakultetom Univerziteta u Beogradu, Fakultetom za hotelijerski i turistički menadžment Univerziteta Singidunum, Visokom turističkom školom i Visokom hotelijerskom školom iz Beograda od 16.-18. novembra 2017. organizovao XI po redu naučno stručnu konferenciju „HOTELSKA KUĆA 2017“.

SEECAP je na ovoj konferenciji prezentovao svoj rad pod nazivom „Faze i dokumentacija u finansiranju kapitalnih investicija u hotelijerstvu“. Rad je baziran na teorijskim postavkama ali i praktičnom iskustvu finansiranja investicija u hotelijerstvu. Ovaj rad je publikovan u Zborniku radova sa Konferencije.

Ceo tekst ovog zanimiljivog članka prilagođen internet publikaciji može pročitati ali kliknete dole na „OPŠIRNIJE“.

Skraćenu prezentaciju rada u pdf formatu možete videti ako kliknete ovde.

Vodeći poslovni e-portal eKapija je 15.11.2018. objavio skraćenu verziju članka koji možete da pročitate ako kliknete ovde.

PRIVATIZACIJA BANJA U SRBIJI

SEECAP

Iako je upotreba mineralne vode u zdravstvene svrhe poznato već hiljadama godina, banjski turizam (ili spa industry) su danas postali globalni turistički fenomen vredan milijarde evra koji raste stopom od oko 12% godišnje. Banjska tradicija započinje još u rimsko doba. U XVIII i XIX veku evropska aristokratija otkriva blagodeti mineralnih voda za kupanje, kada ponovo dolazi do oživljavanja i izgradnje evropskih banjskih centara kao što su na primer Baden-Baden, Karlove Vari i drugi. Posle II svetskog rata dolazi da ekspanzije spa i welness centara u SAD, koji se razlikuju od evropske tradicije jer je naglasak na tretmanima lepote, relaksaciji (pampering), sopstvenom poboljšanju generalnog zdravlja (enhanced health).

TRŽIŠTE DUŽNIČKOG KAPITALA 2.0

SEECAP

POGLED NA KAMATNE STOPE IZ UGLA DUŽNIKA (KORISNIKA KREDITA)

U proteklih nekoliko dana pojavili su se neki novi proizvodi na tržištu dužničkog kapitali koje vredi pomenuti ali i koji možda najavljuju kuda će se to tržište kretati u naredno periodu.

EBRD IZDAO OBVEZNICE U DINARIMA

EBRD je 5. decembra 2016. izdao dinarske obveznice u vrednosti od RSD 2,5 milijardi. Potražnja je bila oko RSD 4,5 milijardi. To su trogodišnje obveznice sa promenljivom kamatnom stopom od 3M Belibor + 0,4% i kvartalnom isplatom kamata. Obveznice će biti listirane na Beogradskoj berzi gde će se obavljati sekundarna trgovina ovim hartijama od vrednosti. Prikupljena sredstva EBRD namerava da plasira kao kredite u privredu Srbije.

Značaj ove emisije je višestruk:

  • Sama činjenica da je potražnja za ovom obveznicama premašila ponudu za RSD 2 milijarde ukazuje na poverenje koje investitori imaju u tržište dužničkog kapitala. To otvara vrata i drugim kvalitetnim izdavaocima da izdavanjem svojih obveznica dođu do jeftinijeg dužničkog kapitala za finansiranje svojih poslovnih aktivnosti;

TRAMP EFEKAT NA VAŠE POSLOVANJE

SEECAP

Pobeda Donalda Trampa na predsedničkim izborima u SAD nikoga nije ostavila ravnodušnim. Da li i kakve posledice njegova pobeda može da ima na srednjoročno i dugoročno poslovanje Vašeg preduzeća. Mi mislmi da može i u članku „Tramp efekat na vaše poslovanje“ obrazlažemo koji su to efekti i kako ih možete iskoristiti, ublažiti ili otkloniti.

NEBANKARSKI IZVORI FINANSIRANJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

SEECAP

Portal eKapija je 4. oktobra 2016. objavio svoj Tematski bilten "Izvori finansiranja - kako do novca?". Bilten prikazuje trenutnu situaciju na finansijskom tržištu mogućih bankarskih i nebankarskih izvora finansiranja privrednih društava.

U tom Biltenu SEECAP Konsalting doo je, kao finansijska konsultantska kuća pisao o nebankarskim izvorima finansiranja na raspolaganju privrednicima. Ovde pre svega mislim na finansijske instrumente kao što su investicioni kapital (private equity), mezzanine, risk kapital (venture capital), poslovni anđeli, korporativne obveznice i drugi forme privatnog kredita. Ovi finansijski instrumenti se mogu koristiti u raznim situacijama, za rast i razvoj (growth capital), za bržu ekspanziju kroz finansiranje akvizicije drugih preduzeća ili pak za refinansiranje i restrukturiranje preduzeća koje se nalazi u finansijskim problemima. Prikazali smo kako je SBB od malog preduzeća za kablovsku TV i internet usluge postalo regionalna kompanija vredna preko milijardu evra korišćenjem nebankarskih izvora finansiranja a njen osnivač postao milioner. Dali smo i praktične sugestije kako doći do nebankarskih izvora finansiranja.

PROJEKTNO FINANSIRANJE NEKRETNINA POSLE FINANSIJSKE KRIZE

SEECAP

Finansijska kriza iz 2008. je profilisala tržište nekretnina u Srbiji na drugačiji način u odnosu na vreme pre toga. Sa finansijskog aspekta, cene nekretnina su dugo bile u stagnaciji, tržište je konkurentnije, profitne stope su pale. Procenjuje se da se 50% investitora i finansijera koji su bili na tržištu pre krize u međuvremenu povukli bez naznaka da će se ikada vratiti. Pojavili su se novi, uglavnom institucionalni investitori i finansijeri. Banke su konzervativnije ali pored kredita investitorima su sada na raspolaganju neki novi finansijski instrumenti za finansiranje sve kompleksnijih i skupljih investicionih projekata. Učinjen značajan napredak u pravnoj regulativi, Srbija se približili EU i sve više usvaja međunarodno prihvaćena pravila poslovanja.

RESTRUKTURIRANJE

SEECAP

Restrukturiranje je sistem mera koje se preduzimaju u određenom vremenskom periodu i prema određenom planu u cilju poboljšanja poslovanja privrednog društva. Restrukturiranje sprovode i uspešna preduzeća da bi bila još uspešniji ali kod nas uglavnom kada preduzeće zapadne u finansijske probleme. Veliki sistemi kao što su Siemens, France Telecom, Telecom Austria, itd. su svi s vremena na vreme preduzimali opsežna restrukturiranja kako bi se prilagodili novim uslovima poslovanja i poboljšali svoje finansijske i operativne rezultate. Legendarni Jack Welch je serijom različitih vrsta restrukturiranja američku kompaniju General Electric načinio jednom od najuspešnijih u SAD.

FINANSIJSKI INSTRUMENT MEZZANINE U GRAĐEVINARSTVU

seecap

Ekonomska kriza je donela neke značajne promene u finansiranju privrednih društava, a mnoge kompanije pokušavaju da smanje svoju zaduženost kroz povećanje sopstvenog kapitala dokapitalizacijom i drugim oblicima nebankarskog finansiranja. Jedan od izvora nebankarskog finansiranja projekata ili kompanija u građevinarstvu je finansijski instrument mezanin (mezzanine).

PATRIOTSKA PRODAJA „TELEKOMA“

seecap

Skraćena verzija članka „Patriotska prodaja Telekoma“je publikovan u dnevnom listu „Politika“ 25.05.2011. pod naslovom „Bolji scenario privatizacije“. Ovde dajemo integralni tekst ovog članka, jer je u „Politici“ publikovana skraćena verzija zbog ograničenosti prostora štampanih medija.

SMANJENJE ZADUŽENOSTI KROZ FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE

seecap

U 2009. srpska privreda će imati negativan BDP od oko 5%, a država morati značajno da se zaduži na domaćem i međunarodnom tržištu (čak do 80% BDP) kako ne bi zapala u nelikvidnost. Srpska ekonomija još uvek nije „dotakla dno“ jer će na dalje smanjenje privrednih aktivnost nesumnjivo uticati i najavljeno povećanje poreza, koje će dodatno oslabiti kupovnu moć stanovništva.

FINANSIRANJE U RECESIJI

seecap

U ovom trenutku svetska ali i srpska privreda se nalaze u fazi određene „korekcije“ alokacije sredstava po ročnosti i po strukturi, jer mnoge kompanije, kako u Evropi tako i u Srbiji, nastoje da dugoročne investicije i poslovne poduhvate finansiraju dugoročnim kapitalom, a ne kao što se to često ranijih godina radilo, kratkoročnim ili srednjoročnim kreditnim sredstvima.

Autorska prava ©SEECAP Konsalting doo 2001-2017. Design & realization Great Shade Factory