USLUGEKORPORATIVNE FINANSIJE

RESTRUKTURIRANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Pod restrukturiranjem se generalno podrazumevaju mere reorganizacije poslovanja privrednog društva u cilju njegovog uspešnijeg poslovanja. U mere restrukturiranja se podrazumevaju organizaciono restrukturiranje tima spajanja, pripajanja, preuzimanja između dva privredna društva ili konsolidacije između više privrednih društava, obično na nivou iste privredne grane.

Ponekad se pod restrukturiranjem podrazumeva izmena strukture bilansa stanja privrednog društva u cilju njegovog uspešnog poslovanja-prodaja imovine, prodaja dela preduzeća, dokapitalizacija, reprogramiranje finansijskih obaveza itd.

Restrukturiranje u užem smislu je ono koje se preduzima kada privredno društvo zapadne u finansijske poteškoće i ne može redovno da ispunjava svoje finansijske obaveze. Po ovom modelu restrukturiranje je najčešće i poznato u našoj praksi i još se naziva i finansijsko restrukturiranje ili reorganizacija.

Finansijsko restrukturiranje može biti

Privatno, u direktnim pregovorima između dužnika i njegovih poverilaca i bez učešća suda i

Reorganizacija, u sklada za Glavom XI Zakona o stečaju uz sudsko posredovanje, pripremu UPPR i druge radnje koje ovaj Zakon nalaže i po proceduri koju ovaj Zakon kao i neki drugi propisi nalažu.

Mi nudimo široki spektar konsultantskih usluga u postupku restrukturiranja i reorganizacije dužnicima, bankama i drugim poveriocima, stečajnim upravnicima, skupštini ili odboru poverilaca, sudovima i drugim zainteresovanim licima.

Dužnicima–privrednim društvima nudimo sledeće usluge:

 • procena potrebe za restrukturiranjem, refinansiranjem ili reorganizacijom,
 • predlaganje mera reorganizacije–reprogramiranje duga, refinansiranje, dokapitalizacija, sell&leaseback, konverzija duga u ulog i druge izmene bilansa stanja privrednog društva,
 • analiza finansijskog poslovanja, analiza mogućnosti otplate dugova kroz finansijsko restrukturiranje, planiranje budućih novčanih tokova i otplata kredita, smanjenje troškova i povećanje prihoda,
 • restrukturiranje i reprogramiranje kredita i usklađivanje njihove dospelosti sa budućim novčanim tokovima privrednog društva i njegovom sposobnošću za otplatu tih kredita,
 • procena vrednosti preduzeća i/ili procena vrednosti imovine,
 • priprema dokumentacije za restrukturiranje ili reorganizaciju u skladu sa Zakonom o stečaju (Unapred pripremljeni program reorganizacije–UPPR),
 • podrška i savetovanje u pregovorima sa bankama i drugim poveriocima ili drugim zainteresovanim licima
 • podrška i asistencija u sprovođenju donetih mera restrukturiranja.

Bankama i drugim poveriocima nudimo usluge

 • ocene plana dužnika za restrukturiranje i/ili reorganizaciju,
 • realna procena dužnikovih sposobnosti za otplatu kredita tokom trajanja restrukturiranja,
 • procena vrednosti dužnika, procena vrednosti dužnikovih budućih novčanih tokova,
 • praćenje ispunjenja usvojenog plana reorganizacije od strane dužnika.

Autorska prava ©SEECAP Konsalting doo 2001-2019.