INVESTICIONE NEKRETNINE

O NAŠOJ PONUDI INVESTICIONIH NEKRETNINA

investicione nekretnine

Mi smo pre svega finansijska konsultantska kuća. S vremena na vreme naši klijenti traže da identifikujemo potencijalne kupce za imovinu iz njihovog portfelja imovine. To su sve investicione nekretnine, za dalja ulaganja i izgradnju ili za iznajmljivanje i/ili preprodaju.

Pre objavljivanja prodaje takvih investicionih nekretnina, mi se potrudimo da izvršimo odgovarajuće analize i provere tih nekretnina. Pored toga, koristimo svoje znanje i iskustvo kako bismo stvorili [finansijsku] viziju budućeg investicionog projekta analizirajući podatke kao što su troškovi izgradnje ili rekonstrukcije, tržišni uslovi i kretanja na tržištu nekretnina, urbanistički uslovi i ili pravni propsi koji se mogu primenjivati na nekretninu ili budući projekat. Ove analize i informacije bi trebalo da pomognu potencijalnom kupcu u procesu donošenja odluke o kupovini. Za većinu predstavljenih investicionih projekata pripremili smo projektnu ili investicionu studiju kao poseban dokument koji šaljemo potencijalnom kupcu na razmatranje. Ovo je značajna prednost kupovine investicione nekretnine preko ove firme.

Pored toga, možemo asistirati kupcima na sledeće načine:

  • zatvaranje finansijske konstrukcije projekta kreditom ili dodatnim investicionim kapitalom iz lokalnih ili međunarodnih izvora finansiranja
  • pripremom studija izvodljivosti budućeg projekta
  • dodatnom finansijskom analizom i finansijskim simulacijama (modeliranjem) budućeg investicionog projekta
  • finansijskim menadžmentom tokom izgradnje projekta
  • i pružanjem drugih usluga pobrojanih ovde

Imamo kontakte i poslovne odnose sa raznim dobavljačima građevinskog materijala i drugih davaoca usluga u građevinarstvu koje bismo mogli staviti na raspolaganje kupcu, kao što su:

  • arhitekte i dizajneri
  • urbanisti
  • advokati
  • građevinske kompanije
  • dobavljači različitog građevinskog materijala i slično.

Molimo da nas za sva pitanja u vezi prezentiranih investicionih nekretnina kontaktirate elektronskom poštom ili na telefon +381 11 36 35 935 ili mobilni telefon +381 63 377 960 ili korišćenjem formulara za kontakt koji se nalazi na dnu svake od prezentiranih investicionih nekretnina.

OBJAVLJENA PRODAJA GRAĐEVINSKE PARCELE IMT U BLOKU 64, NOVI BEOGRAD

IMT Blok 64 Novi Beograd lokacija

7. jula objavljena je prodaja građevinske parcele bivše Industrije motora i traktora IMT u Bloku 64 na Novom Beogradu po početnoj ceni od €21.555.000. Procenjena vrednost ove prodaje je €29.981.392. Na osnovu odluke Stečajno suda, ova prodaja je 21. jula 2021. obustavljena do daljnjeg . Prema saopštenju Agencije za osiguranje depozita koja vrši funkciju stečajnog upravnika, novo obaveštenje o prodaji će biti naknadno objavljeno.

Ovo je prodaja, verujemo, najatraktivnije građevinske parcele u Beogradu. Sama parcela je 73.771m2 na kojoj se nalaze razni industrijski objekti ukupne površine 38.815m2. Plan detaljne regulacije područja između ulica Jurija Gagarina i Zemunske („IMT“) predviđa izgradnju (BRGP) oko 500.000m2 stambenog prostora i 425.000m2 komercijalnih sadržaja.

Za više detalja o potencijalima ove građevinske parcele bivšeg IMT, kliknite na dugme "Opštirnije" dole. Ukoliko ste zainteresovani za ovu parcelu, molimo da nas kontaktirate radi daljih obaveštenja. Tržište nekretnina u Srbiji, naročito u Beogradu, nastavlja da raste. To čini IMT lokaciju još atraktivnijom. Za više informacija o tržištu nekretnina, molimo pregledajte naš blog „Članci“.

NA PRODAJU IZVANREDNA GRAĐEVINSKA LOKACIJA
U BUDVI, CRNA GORA

Golden Hillside classic look

Lokacija je oko 42.000m2 od čega je, prema lokalnim uslovima prostornog planiranja, oko 11.000m2 izdvojeno za interne puteve i ostalu infrastrukturu i zbog toga nije uključeno u prodaju. Na prodaju se nudi ukupno 31.155m2 na kojima se mogu izgraditi novi objekti stambenog i poslovng tipa u ukupnoj površini od 38.000m2.
Građevinska parcela je skrivena u prelepoj pozadini zelenih brda iznad Budve koja pružaju privatnost, mir i uživanje. Lokacija će imati direktan pristup budućem autoputu Tivat-Luštica tako da se za zvako putovanje po Crnoj Gori i dalje izbegava centar Budve i saobraćajne gužve. Stari grad i druge turističke atrakcije su na oko 15 minuta hoda od lokacije. U blizini lokacije su sve neophodne infrastrukture (voda, struja kanalizacija itd).