BLOG VESTI

RSD 3 MILIJARDE ZA MSP

SEECAP Konsalting 04.01.2017.

Ministarstvo privrede je 3. januara 2017. objavilo javni poziv mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i zadrugama za dodelu bespovratne pomoći za širenja poslovanja, investicije u proizvodnju i unapređenje tehnoloških procesa.

O sredstvima koje Vlada stavlja na raspolaganje

Ovaj javni poziv je u okviru Vladinog Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte i predstavlja kombinaciju 20% bespovratnih sredstava države i 80% povoljnog kredita Fonda za razvoj. Bespovratna sredstva iznose RSD 600 miliona a kreditna sredstva su u iznosu od RSD 2,4 milijarde.

Sredstva sa mogu koristiti za

  • Izgradnju, rekonstrukciju ili kupovinu proizvodnog i poslovnog prostora
  • Kupovinu opreme
  • Kupovinu softvera
  • Trajna obrtna sredstva.

Iznos ukupnog ulaganja:

  • za preduzetnike- ne manji od RSD 375.000 niti veći od RSD 8.750.000
  • za pravna lica- ne manji od RSD 2,5 miliona niti veći od RSD 50 miliona.

Uslovi kredita koji odobrava Fond za razvoj

Rok otplate - do 10 godina sa grejs periodom do 1 godine za pravna lica i do 7 godina sa grejs periodom do 1 godine za preduzetnike.

Kamatna stopa - uz primenu valutne klauzule, 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3% godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Uputstva za konkurisanje

Konkurs je otvoren dok se sredstva ne utroše. S obzirom na povoljnost ovih sredstava, potražnja će biti velika tako da savetujemo brzo reagovanje.

Uputstva koja se mogu dobiti ako kliknete ovde su prilično detaljna i zahtevaju podnošenje obimne dokumentacije. Na primer, lista potrebne dokumentacije za dobijanje sredstava za pravna lica je pobrojana na 5 strana. Jedan od ključnih dokumenata je investicioni program koji mora da ima obavezni propisani sadržaj. Prijave sa nepotpunom dokumentacijom se neće razmatrati.

O nama

SEECAP Konsalting doo je finansijska konsultantska kuća koja pruža podršku malim i srednjim preduzećima u pribavljanju finansijskih sredstava. To uključuje pripremu investicionih i poslovnih planova i druge potrebne dokumentacije. Više o našoj podršci MSP možete da pročitate ako kliknete ovde.

© SEECAP Konsalting 04.01.2017.

Autorska prava ©SEECAP Konsalting doo 2001-2020.