BLOG ČLANCI

Restrukturiranje

Restrukturiranje je sistem mera koje se preduzimaju u određenom vremenskom periodu i prema određenom planu u cilju poboljšanja poslovanja privrednog društva. Restrukturiranje sprovode i uspešna preduzeća da bi bila još uspešniji ali kod nas uglavnom kada preduzeće zapadne u finansijske probleme. Veliki sistemi kao što su Siemens, France Telecom, Telecom Austria, itd. su svi s vremena na vreme preduzimali opsežna restrukturiranja kako bi se prilagodili novim uslovima poslovanja i poboljšali svoje finansijske i operativne rezultate. Legendarni Jack Welch je serijom različitih vrsta restrukturiranja američku kompaniju General Electric načinio jednom od najuspešnijih u SAD.

Smatramo da će restrukturiranje biti jedna od dominantnih tema u svakom privrednom društvu u Srbiji u narednih nekoliko godina te stoga ovoj važnoj temi posvećujemo značajan prostor.

Postoji operativno i finansijsko restrukturiranje. Ovde samo nabrajamo koje su sve mere na raspolaganju preduzećima u cilju poboljšanja njihovog poslovanja.

Finansijsko restrukturiranje

 • Optimizacija strukture kapitala
 • Restrukturiranje kreditnog portfolija
 • Izdavanje obveznica, konvertibilnih obveznica i preferencijalnih akcija
 • Dokapitalizacija
 • Spajanje i pripajanje u cilju stvaranja većih i profitabilnihih kompanija
 • Mezzanine finansiranje
 • Zajednička ulaganja (joint venture), prodaja preduzeća ili udela u njima (spin-offs, carve-outs, split-offs)
 • Prodaja imovine uz lizing (sell&lease back)
 • Prodaja imovine nepotrebne za osnovnu delatnost radi oslobađanja zarobljenih finansijskih sredstava i reinvestiranja u osnovnu delatnost.

Operativno restrukturiranje

 • Strategijski ciljevi i restrukturiranje i optimizacija poslovnog modela preduzeća
 • Optimizacija procesa proizvodnje, povećanje produktivnosti, eliminisanje neefikasnosti
 • Analiza resursa, njihovih troškova i njihova optimizacija
 • Analiza dobavljača, prodaje, marketinga, kupaca
 • Dinamika obrta novčanih sredstava, povećanje prihoda i poboljšanje profitabilnosti
 • Položaj na tržištu i povećanje tržišnog učešća

Redosled radnji u restrukturiranju

Ne postoji ustaljeni redosled radnji u restrukturiranju jer oni zavise od potreba i situacije svakog preduzeća (što se utvrđuje Planom i programom restrukturiranja), ali praksa i empirijska istraživanja su pokazala da kompanije najčešće idu sledećim redosledom:

 1. Interno restrukturiranje bez promene organizacione i menadžerske strukture
 2. Poboljšanje likvidnosti smanjenjem obrtnog kapitala (efikasnija naplata potraživanja, bolje upravljanje gotovinom, korišćenje faktoringa itd)
 3. Optimizacija strukture kapitala (pasive) koja može da odgovori dugoročnim potrebama finansijske stabilnosti ali i rasta i razvoja preduzeća (reprogramiranje kredita, dokapitalizacija, drugi oblici trajnog finansiranja)

Ukoliko ove mere ne daju očekivane rezultate, preduzeću su na raspolaganju sledeće mere:

 1. Prodaja nekog od sopstvenih preduzeća strateškom investitoru
 2. Izdvajanje dela preduzeća ili određene proizvodne linije (carve out) i prodaja finansijskom ili strateškom investitoru
 3. U slučaju ozbiljnih problema sa likvidnošću, prodaja većinskog udela ili paketa akcija u preduzeću
 4. Prodaja celokupnog preduzeća i/ili njegove imovine pre nego što oni budu potpuno obezvređeni nelikvidnošću

Zaključak

Restrukturiranje donosi višestruke koristi privrednim društvu.

 1. Smanjuje opasnost od stečaja i likvidacije
 2. Povećava njegovu vrednost kroz ostvarene uštede i povećanje finansijske i operativne performanse
 3. Kao manje rizično, postaje interesantnije za banke, investitore, kupce, snabdevače i druge poslovne partnere

© SEECAP Konsalting 2014.

Autorska prava ©SEECAP Konsalting doo 2001-2019.