• SEECAP je finansijska konsultantska kuća sa sedištem u Beogradu koja pokriva zemlje Jugoistočne Evrope.
  SEECAP je finansijska konsultantska kuća
  sa sedištem u Beogradu
  koja pokriva zemlje Jugoistočne Evrope
 • SEECAP nudi usluge u oblasti finansiranja privrednih društava, njihove prodaje, kupovine ili spajanja (M&A)
  SEECAP nudi usluge u oblasti finansiranja privrednih društava
  njihove prodaje, kupovine ili spajanja (M&A)
 • Usluge savetovanja kupca ili prodavca u postupcima kupovine, prodaje ili preuzimanja kompanija
  Usluge savetovanja kupca ili prodavca
  u postupcima spajanja, prodaje
  ili preuzimanja kompanija
 • Procena vrednosti kao deo M&A projekta,
  samostalna analiza za bankarsko finansiranje
  ili slične potrebe.
 • videobg1
  Finansiranje infrastrukturnih i sličnih kapitalnih projekata
  metodom javno privatnog partnerstva (JPP-PPP), BOT, koncesije
  i drugi oblici finansiranja projekata
 • Finansiranje, refinansiranje
  kupovina i prodaja raznih tipova nepokretnosti
 • darkblurbg
  Finansiranje MSP, spajanje i pripajanje i ukrupnjavanje MSP
  poslovni anđeli (business angels), risk kapital (venture kapital)
  porodična preduzeća

SEECAP Konsalting je finansijska konsultantska kuća sa sedištem u Beogradu koja posluje od 2001. godine. Glavna tržišta delovanja su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Bavi se savetodavnim uslugama u kupovini, prodaji i strateškom povezivanju privrednih društava, njihovom dokapitalizacijom ili drugim izvorima finansiranja (mezzanine, kredit, obveznice), sređivanjem njihovih finansija (reprogramiranje i restrukturiranje finansijskih obaveza, optimizacija strukture i cene kapitala) i obezbeđenjem finansijskih sredstava za investiciono ulaganje u nekretnine za sopstvene potrebe klijenata ili za prodaju (projektno finansiranje). Pored toga, pruža specijalizovane savete u finansiranju projekata i infrastrukture, privatizacijama i direktnim stranim ulaganjima.

Poseduje razgranatu mrežu poslovnih odnosa i kontakata sa komercijalnim bankama, investicionim fondovima i strateškim investitorima.

Za finansiranje malih i srednjih preduzeća (MSP) koristi sopstvenu mrežu investitora BELBANET koji investiraju po principu poslovnih anđela.

Posluje po strogim etičkim i profesionalnim principima i u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima i praksom u investicionom bankarstvu.

Autorska prava ©SEECAP Konsalting doo 2001-2020.