USLUGEFINANSIRANJE PROJEKATA

FINANSIRANJE VELIKIH PROJEKATA I INFRASTRUKTURE

Aerodrom

Da bi ubrzali ekonomski razvoj i poboljšali javne usluge kao i povećali standard života, lokalne samouprave ali i nacionalne vlade će morati u narednim godinama da investiraju u infrastrukturu i javna preduzeća na različite načine – PPP, BOT, koncesije, poveravanje javnih usluga privatnom sektoru (outsourcing), privatizacija javnih preduzeća, kapitalne investicije u javnu infrastrukturu.

Mi dajemo konsultantske usluge u finansiranju kapitalnih projekata u sledećim sektorima:

 • Izgradnja ili rehabilitacija puteva i drugih javnih infrastruktura
 • Gradska voda – snabdevanje i distribucija
  • Tretman otpadnih voda
  • Proizvodnja i distribucija vode za piće
 • Snabdevanje i distribucija „upravljanje čvrstim otpadima“
  • Prikupljanje otpada
  • Tretman otpada i javne deponije
  • Recikliranje
 • Investicije u javna preduzeća, zajednička ulaganja ili privatizacija javnih preduzeća
 • Izgradnja ili privatizacije aerodroma
 • Proizvodnja i distribucija električne energije
  • Termocentrale
  • Hidrocentrale uključujući i male hidrocentrale
  • Distribucija električne energije
  • Transmisija električne energije
 • Prenos nafte i gasa i skladištenje
  • Naftovodi
  • Gasovodi
  • Produktovodi
  • Skladištenje prirodnog gasa i njegova prerada